ISO Certificering af et trykkeri indeholder flg. elementer:

  • Gennemgang og kontrol af virksomhedens måleudstyr og prøvetryksanlæg

  • Gennemgang og kontrol af virksomhedens prepress soft- og hardware

  • Undervisning i håndtering af indkomne job i henhold til ISO normen

  • Gennemgang af korrekt applikationsopsætning hos kunderne

  • PDF formaterne i forhold til ISO normen

  • Introduktion af software til kontrol af prøvetryk (ORIS Certified Proof kr. 9.490,-)

  • Introduktion af software til kontrol af trykstart (Bodoni PressSign 14.990,-)

  • Definition af tolerancer

  • Printmedier til prøvetryk og oplagstryk i henhold til ISO normen (papirtype 1-5 og tilhørende ISO profiler)

  • Gennemgang af forskellene på FOGRA 27 og 39 (farverum og prøvetrykstolerancer)


Efter 2 dages undervisning jvf. ovenstående afholdes audit for deltagerne
samt opmåling af trykark.

Herefter kan virksomheden certificeres af FOGRA

Omkostningen for 2 dage incl. audit er kr. 25.000,- (excl. FOGRA certificering)

Certificering